ฮูโก ชาเวส ผู้สร้างแรงบันดาลใจ // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 มีนาคม 56

ฮูโก ชาเวส ผู้สร้างแรงบันดาลใจ // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 8 ฉบับที่ 10 มีนาคม 56

พบกับ

ทำไมต้องถอนทหารออกจากภาคใต้
โดย วัฒนะ วรรณ

ค. “ความเป็นคน”
โดย ลั่นทมขาว

รัฐสวัสดิการกับเรื่องสตรี
โดย ฮิปโปน้อย บรมสุขเกษม

ทางเท้า… ภาพสะท้อนชนชั้นทางสังคม                
โดย ยังดี  โดมพระจันทร์

ประเทศมาลี : ชัยชนะของฝรั่งเศสเปลี่ยนเป็นความโกลาหล
แปลโดย ส.โต้ง

ปัญหาเรื่อง เพศ ความรัก วัฒนธรรม และ ข้อเสนอของฝ่ายซ้าย (ตอนที่ 3)
โดย สมุดบันทึกสีแดง

ความน่าสมเพชของแนวการเมืองสังคมนิยมประชาธิปไตยในไทย
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

รัฐทุนนิยมกับการสร้างสภาวะแปลกแยกของมนุษย์ (ตอนที่ 2)
โดย พจนา วลัย

ฮูโก ชาเวส
โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ดาวน์โหลดได้ที่นี่Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s