ประท้วงหนักในตุรกี ท้าทายรัฐบาล

รัฐบาลพรรคมุสลิม AKP ถูกต้านโดยมวลชนจำนวนมาก สิ่งที่จุดประกายคือแผนการทำลายและสร้างตึกทับสวนเกซิ การประท้วงครั้งนี้ไม่มีพรรคหรือกลุ่มไหนวางแผนจัดการล่วงหน้า แต่มีหลายองค์กรที่ตอนนี้เข้ามาแข่งแนว เช่นพวกชาตินิยมฝ่ายขวาที่สนับสนุนทหาร และฝ่ายซ้าย ในมวลชนมีมวลชนของพรรค AKP ส่วนหนึ่งด้วย ประชาชนไม่พอใจการที่รัฐบาลมั่นใจในตนเองจนไม่ยอมปรึกษาใคร นอกจากนี้ตุรกีอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงจากยุคเผด็จการทหาร ก้าวหนึ่งที่ผ่านไปคือการสร้างสันติภาพกับชาวเคอร์ด แต่มีก้าวอื่นๆที่ต้องเดิน ประเด็นสำคัญคือฝ่ายซ้ายจะขยายอิทธิพลในมวลชน หรือฝ่ายชาตินิยมจะดึงทหารเข้ามา พรรค AKP เป็นพรรคมุสลิมธรรมดา ใช้แนวกลไกตลาดเสรี ดีกว่าทหารแน่นอน แต่ไม่ดีเท่าฝ่ายซ้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s