จัดตั้ง

เลนินเข้าใจว่าถ้าเราจะชักชวนให้กรรมาชีพส่วนใหญ่ออกมาร่วมในการปฏิวัติ เราต้องมีพรรครวมศูนย์ที่นำเสนอความคิดและแนวทางที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีจิตสำนึกทางการเมืองสูง

โดย ลั่นทมขาว

นักมาร์คซิสต์มองว่าถ้าเราจะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น เราต้องปฏิวัติทุนนิยมให้เป็นสังคมนิยม ซึ่งแปลว่าเราต้องวางแผนโค่นรัฐของเผด็จการนายทุน เพื่อสร้างรัฐของกรรมาชีพที่มีสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยเต็มที่ ผู้นำการปฏิวัติรัสเซียชื่อ ลีออน ตรอทสกี เคยอธิบายว่าการปฏิวัติสังคมนิยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่อาศัยพลังมวลชน  เพราะการปฏิวัติที่กระทำโดยคนส่วนน้อย ในรูปแบบที่ “ทำแทน” หรือ “ทำเพื่อ” มวลชน จะทำให้คนส่วนน้อยที่ล้มระบบเก่าขึ้นมาเป็นเผด็จการใหม่ที่กดขี่ประชาชน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน จีน คิวบา เวียดนาม ลาว หรือ ยุโรปตะวันออก
   
แต่ประเด็นสำคัญคือ มวลชนที่จะทำการปฏิวัติต้องมีลักษณะแบบไหน พูดง่ายๆ จะจัดตั้งกันอย่างไร เพราะมวลชนที่ไร้การจัดตั้งก็แค่เหมือนไอน้ำที่เดือดจากกาต้มน้ำ แล้วระเหยไป แต่ถ้ามีการจัดไอน้ำให้ดันลูกสูบ มันจะมีพลัง พรรคคือรูปแบบการจัดตั้งที่เหมาะที่สุดสำหรับภาระการเปลี่ยนสังคมอันยิ่งใหญ่นี้
   
นักปฏิวัติมาร์คซิสต์ที่ช่วยออกแบบวิธีการจัดตั้งพรรคปฏิวัติที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ เลนิน และพรรคบอลเชวิคที่เขากับ ตรอทสกี เป็นแกนนำ สามารถปฏิวัติสังคมนิยมสำเร็จในรัสเซียในปี 1917

เลนิน อธิบายว่าชนชั้นกรรมาชีพ ผู้ทำงาน ซึ่งเป็นมวลชนสำคัญที่จะปฏิวัติโค่นระบบทุน เป็นชนชั้นที่ถูกทำให้แตกแยกภายใต้การกล่อมเกลาตามแนวความคิดของชนชั้นปกครองที่เป็นนายทุน ดังนั้นในสังคมทุนนิยมในยามปกติ เช่นในประเทศไทยตอนนี้ คนทำงานจำนวนมากจะถูกสอนให้เชื่อว่าระบบทุนนิยมเป็นระบบที่เป็น “ธรรมชาติ” เขาถูกสอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ เขาไม่ได้เชื่อแบบนี้เพราะโง่หรือขาดการศึกษา แต่เชื่อเพราะเขาขาดความมั่นใจว่าจะเปลี่ยนสังคมเองได้

ดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผู้มีพลังในการที่จะทำอะไรคือแค่ “ผู้หลักผู้ใหญ่” ในสังคม ไม่ใช่เขาเอง อย่างไรก็ตามคนทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าระบบทุนนิยมหรือสภาพสังคมที่ดำรงอยู่มันดีเลิศ เพราะเขามีประสบการณ์โดยตรงมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่มัวแต่หมอบคลานต่อข้างบนจนมีความสุขในสภาพตนเองภายใต้ทุนนิยม คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าสังคมมันมีความบกพร่อง มันไม่ยุติธรรมเท่าที่ควร และเขาไม่ได้รับค่าจ้างเพียงพอ แต่เขาจะเชื่อว่าสิ่งเหล้านี้พอจะแก้ได้ภายในโครงสร้างปัจจุบันของทุนนิยม ดังนั้นเขาจะเรียกร้องให้นักการเมืองแก้ปัญหาให้เขา อาจมีการประท้วงหรือนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานด้วย เพื่อชวนให้นักการเมืองเอาใจใส่คนงาน แต่เรื่องยังไม่จบเพราะมันมีคนกลุ่มน้อยอีกส่วนหนึ่ง ที่มองว่าเราสามารถล้มทุนนิยมได้ถ้าเราสร้างพรรคและฉลาดในการต่อสู้ คนกลุ่มนี้ถือว่ามีจิตสำนึกทางการเมืองสูง
   
เลนินเข้าใจว่าถ้าเราจะชักชวนให้กรรมาชีพส่วนใหญ่ออกมาร่วมในการปฏิวัติ เราต้องมีพรรครวมศูนย์ที่นำเสนอความคิดและแนวทางที่ชัดเจน และที่สำคัญต้องประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีจิตสำนึกทางการเมืองสูง “แนวทางที่ชัดเจน” ดังกล่าวไม่ใช่แนวทางของ “ท่านผู้นำ” แต่เป็นแนวที่สรุปจากการถกเถียงอย่างหนักที่สุดของสมาชิกพรรค โดยเขาต้องนำประสบการณ์โลกจริงมาถกกันตามแนวประชาธิปไตย แต่พอถกแล้วต้องมีการสรุปร่วมกันเพื่อสามัคคีในการต่อสู้รณรงค์ นั้นคือความหมายแท้ของ “ประชาธิปไตยรวมศูนย์”

ในโลกนี้มันมีหลายกระแสที่เราต้องแข่งด้วย ในหมู่เสื้อแดงนักสังคมนิยมต้องแข่งแนวกับคนส่วนใหญ่ที่ตั้งความหวังไว้กับ นปช. และพรรคเพื่อไทย เพราะเขาคิดว่า “มันไม่มีทางเลือกอื่น” นอกจากนี้ถ้าเรามองสังคมไทยอย่างผิวเผิน เราอาจคิดว่าชนชั้นกรรมาชีพไม่สำคัญ หมดสภาพ หรือเป็นเสื้อเหลืองหมด ซึ่งไม่จริง ความจริงคือกรรมาชีพไทยยังมีอำนาจต่อรอง แค่ชัยชนะของสหภาพการบินไทยก็เป็นเครื่องพิสูจน์พลังที่อาจเป็นไปได้ แต่มีกรณีอื่นอีกมากมาย ถ้าคนทำงานส่วนใหญ่ในไทยมีสหภาพที่เข้มแข็งพลังกรรมาชีพจะชัดเจนขึ้น ปัญหาคือการจัดตั้งทางการเมือง เพราะนักสังคมนิยมมีน้อยเกินไป ดังนั้นเราต้องสร้างพรรคหรือองค์กรสังคมนิยมที่ใหญ่กว่าปัจจุบันหลายเท่า เพื่อเข้าไปติดต่อปลุกระดมคนทำงาน
   
อีกปัญหาใหญ่ของเราในสังคมไทยปัจจุบันคือ คนเสื้อแดงก้าวหน้าส่วนใหญ่ เช่นกลุ่มต่างๆ ที่มาร่วมประท้วงให้เลิก 112 และปล่อยนักโทษการเมืองในวันที่ 29 มกราคมและวันอื่นๆ ยังมีแนวโน้มจะ “ต่างคนต่างทำ” ซึ่งเป็นการปฏิเสธความสำคัญของการสร้างพรรครวมศูนย์ที่จับประเด็นการเมืองในภาพกว้างและให้การศึกษากับสมาชิก กลุ่มเครือข่ายหลวมๆ ของแดงก้าวหน้าแบบนี้จะอยู่ได้ไม่นาน ทั้งๆ ที่มีผลงานดีเด่น และอ่อนแอเกินไปที่จะแข่งแนวกับ นปช. และเผชิญหน้ากับอำมาตย์ เราประเมินตรงนี้ได้จากการที่ขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ รอบโลก ที่ไม่ยอมสร้างพรรค เช่นขบวนการ  Occupy ที่ยึดถนนกลางเมืองเพื่อประท้วงทุนนิยมในสหรัฐหรือยุโรป จุดประเด็นด้วยมวลชนจำนวนมากแล้วหายไปภายในเวลาไม่นาน
   
นั้นคือสาเหตุที่เราต้องจัดตั้ง สร้างพรรคในรูปแบบ “ประชาธิปไตยรวมศูนย์” อย่างที่เลนินเคยสร้าง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s