ประณามความรุนแรงในอียิปต์ และข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่

องค์กรสังคมนิยมปฏิวัติอียิปต์ประณามความรุนแรงของกองทัพ และประณามจุดยืนของพรรคมุสลิม และโมฮัมมัด บาดี
สมาชิกอวุโสของพรรค
ที่จงใจสร้างสถานการณ์ความรุนแรงบนท้องถนนหลังจากที่ประธานาธิบดีมูรซี่ถูกล้ม
การกระทำของพรรค ด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา มุ่งที่จะสร้างสงครามกลางเมือง
และหาทางให้มูรซี่กลับมามีอำนาจ
     มวลชนเป็นล้านเป็นผู้ปลดมูรซี่
และไม่ต้องรอให้กองทัพมาปกป้องผู้คนที่กำลังยึดจตุรัสทาห์เรีย
     การปฏิวัติอียิปต์ต้องเดินหน้า
แต่มวลชนกำลังทบทวนสถานการณ์และการจัดตั้ง ทั้งในกลุ่มผู้ประท้วงบนท้องถนน
กลุ่มชุมชนและในสถานที่ทำงานต่างๆ ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลา
    
ไม่ว่าใครจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
คนคนนั้นควรมาจากแนวร่วมปฏิวัติที่ล้มมูบารักแต่แรก
นอกจากนี้เรามีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลใหม่คือ
1.รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาปากท้องของคนจนที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการปฏิวัติ
2.ต้องมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนของกลุ่มต่างๆ เช่นกรรมาชีพคนทำงาน เกษตรกร คนจน สตรี
และผู้แทนของชาวคริสต์คอพทิค
เพื่อร่างรัฐธรรมนูญที่เน้นสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมทางสังคม
3.ต้องมีการออกกฏหมายเพื่อลงโทษผู้นำพรรคมุสลิม
นายพลระดับสูง และซากเก่าของชนชั้นนำจากยุคมูบารัก
ซึ่งล้วนแต่มือเปื้อนเลือดประชาชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s