การปฏิวัติอังกฤษ

Oliver Cromwell

“กองทัพใหม่” โดย โอลิเวอร์ ครอมเวล และประกอบไปด้วยอาสาสมัครเกษตรกรระดับกลางอาสาสมัครจากช่างฝีมือและพ่อค้าระดับกลาง

โดย C. H.

ในปีค.ศ. 1649 กองทัพของหน่ออ่อนนายทุน ภายใต้การนำของ โอลิเวอร์ ครอมเวล จับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่หนึ่งมาตัดหัว การปฏิวัติในอังกฤษครั้งนี้สร้างความกลัวให้กับขุนนางเก่าทั่วยุโรป เพราะเป็นการ “จัดการ” อย่างเบ็ดเสร็จกับ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ของระบบฟิวเดิล
   
เศรษฐกิจอังกฤษก่อนการปฏิวัติเริ่มรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยอุตสาหกรรมการทอผ้า การทำเหมือง และการหลอมเหล็ก เกษตรกรระดับกลาง (พวก “ผู้ดี”) เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นในชนบท และมีการจ้างแรงงานภาคเกษตร แต่โครงสร้างรัฐเก่าและระบบฟิวเดิลเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้า จริงๆ แล้วรัฐของกษัตริย์ค่อนข้างจะอ่อนแอ กษัตริย์ไม่มีกองทัพประจำของตนเอง และต้องพึ่งพาอาศัยแนวร่วมกับขุนนาง พ่อค้ารายใหญ่ และพวกเกษตรกรผู้ดีที่มีตัวแทนในรัฐสภา ในไม่ช้าเกิดความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภาเรื่องการเก็บภาษี กษัตริย์พยายามทำรัฐประหารเพื่อคุมและปราบรัฐสภา แต่ประชาชนในเมืองลอนดอนลุกฮือด้วยอาวุธ จนกษัตริย์ชาร์ลส์ต้องหนีออกจากเมืองและไปสร้างกองทัพของฝ่ายเจ้าเพื่อกลับมารบ
   
กองทัพของฝ่ายเจ้าประกอบไปด้วยขุนนางระดับสูง พวกปฏิกิริยาทั้งหลาย ประกอบกับทหารรับจ้าง โจร และทหารเกณฑ์ที่ไม่อยากรบ ส่วนกองทัพรัฐสภาถูกพัฒนาขึ้นเป็น “กองทัพใหม่” โดย โอลิเวอร์ ครอมเวล และประกอบไปด้วยอาสาสมัครเกษตรกรระดับกลางอาสาสมัครจากช่างฝีมือและพ่อค้าระดับกลางอีกด้วย มีทหารราบที่เกณฑ์จากคนจนอีกด้วย

แต่สิ่งที่น่าสังเกตุเกี่ยวกับกองทัพใหม่นี้คือมันมีลักษณะเป็น “กองทัพปฏิวัติ” ที่มีแนวคิดและเป้าหมายทางการเมืองชัดเจนท่ามกลางกระแสการเมืองใหม่ๆ มีกลุ่ม เลเวเลอร์ (“ทำให้เท่าเทียม”) เกิดขึ้นในทหารระดับล่าง ทุกกองพันมีการเลือกผู้แทนสองคน (เรียกว่า “นักปลุกระดม”) ให้ไปร่วมประชุมกัน และยื่นข้อเรียกร้องให้พวกนายพล มีข้อเรียกร้องเรื่องการขยายสิทธิเลือกตั้ง และการปฏิรูปศาล มีการพิมพ์หนังสือและใบปลิวเพื่อการปลุกระดม อย่างไรก็ตามหลังชัยชนะของพ่อค้าและเกษตรกรระดับกลาง(ซึ่งเป็นชนชั้นนายทุนใหม่) โอลิเวอร์ ครอมเวล สั่งปราบพวก เลเวเลอร์ และพวกก้าวหน้าทั้งหลาย เพราะเขาใช้มวลชนพวกนี้เพื่อบรรลุความสำเร็จในการปฏิวัติทุนนิยมไปแล้ว
   
ชัยชนะของชนชั้นนายทุนในอังกฤษ เปิดทางให้ทุนนิยมเจริญเติบโตไปทั่วโลกในที่สุด และอังกฤษ ซึ่งเคยล้าหลังกว่าที่อื่นสามารถขยายตัวเป็นมหาอำนาจในโลกได้ ผ่านการพัฒนาของระบบทุนนิยม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s