ฮอนดูรัสอาจจะได้ประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายสตรีคนแรก

ฮอนดูรัสอาจจะได้ประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายสตรีคนแรกวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศฮอนดูรัส
ลาตินอเมริกา

4 ปีหลังรัฐประหารที่ล้มประธานาธิบดี เซลายา
ที่มาจากการเลือกตั้ง และนำไปสู่การสร้างขบวนการประชาธิปไตย “เสื้อแดง” คัสโตร
เดอะ เซลายา ภรรยาของอดีตประธานาธิบดี อาจจะชนะการเลือกตั้ง
    
พรรคเสรีภาพและการรื้อฟื้น (Libre) ซึ่งสร้างขึ้นมาโดยนักกิจกรรมหนุ่มสาวที่ใช้เสื้อสีแดงขาว
ประกอบไปด้วย นักสหภาพแรงงาน นักสิทธิมนุษยชน นักสิทธิคนรักเพศเดียวกัน
นักสิทธิสตรี เกษตรกรรายย่อย ครูบาอาจารย์ และ ชาวพื้นเมือง
กำลังรณรงค์ในชุมชนต่างๆ เพื่อสนับสนุน คัศโตร เซลายา
พรรคนี้ต่างจากพรรคกระแสหลักสองพรรคที่มีนายทุนหนุนหลัง เพราะอาจจะมีเงินน้อยแต่มีนักเคลื่อนไหวที่ลงไปรณรงค์ในระดับรากหญ้าตลอดช่วง
3 ปีที่ผ่านมา
     
พรรคเสรีภาพและการรื้อฟื้น
สัญญาว่าจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อลดอำนาจของชนชั้นนำที่มีอิทธิพลเหนือสภาและศาล
พวกนั้นเคยสนับสนุนรัฐประหารอีกด้วย

ภายในพรรคมีนักสังคมนิยมก้าวหน้าจำนวนหนึ่งแต่
นางคัสโตร เซลายา คงจะเดินสายกลางเพื่อเอาใจทั้งคนจน นายทุน และ จักรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกา

ปัญหาใหญ่ของฮอนดูรัส คือ พฤติกรรมของทหาร ระดับอาชญากรรม
และมาเฟียค้ายาเสพติด องค์กรนิรโทษกรรมสากลและองค์กรสิทธิมนุษยชนภายในประเทศรายงานว่า
ภายหลังรัฐประหารในปี ๔๙ ทหารใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการลงโทษแต่อย่างใด
นอกจากนี้ในช่วงนั้นมีการออกกฎหมายที่ปูทางไปสู่การเข้ามายึดทรัพยากรธรรมชาติโดยบริษัทข้ามชาติใหญ่
ฮอนดูรัสเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกา และความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยเพิ่มขึ้นหลังรัฐประหาร


ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งในสภาของพรรคเสรีภาพและการรื้อฟื้น
18 คนถูกฆ่าตายในรอบปีที่ผ่านมา
ต่างจากพรรคฝ่ายขวาซึ่งได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสื่อกระแสหลัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s