ทำไมต้องรณรงค์ ยุติความรุนแรงโดย วัฒนะ วรรณ


ผมไม่ใช่นักสันติวิธี ผมเป็นนักสังคมนิยม ความรักในสันติ ความรักในความสงบ ความร่วมมือสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เป็นพื้นฐานธรรมชาติ ของมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรพสิ่งได้ด้วยตัวเพียงลำพัง ฉะนั้นความรักในสันติจึงมิใช่ผูกขาดโดยนักสันติวิธี


ความรุนแรง จึงมิใช่สิ่งธรรมชาติของมนุษย์ แต่เป็นสิ่งถูกสร้างให้เกิด 


ด้วยผู้ปกครอง ผู้ต้องการปกครอง ต้องการ กุดหัวประชาชน ด้วยคาดหวังถึงผลแห่งความป่าเถื่อน จะสามารถรักษาอำนาจเดิมแห่งตนใว้ได้ตราบนาน เพื่อวาดหวังถึงความหวาดกลัว จะสามารถบังคับให้ผู้คนยอมจำนน ก้มหน้ารับใช้เยี่ยงทาสไพร่ต่อไป


สิ่งเหล่านี้ จึงถือเป็นภารกิจรวม ของผู้นักความเป็นธรรมทุกท่าน ที่จะต้องผสานมือ ร่วมแรง ผลักดัน มาตรฐานใหม่ทางการเมือง ที่ปราศจากความรุนแรง ให้บังเกิดขึ้นบนสังคมไทยให้จงได้


ความรุนแรง นอกจากจะนำมาซึ่งความสูญเสีย สร้างความเสียใจ ให้เพื่อนมนุษย์ร่วมกันแล้ว ยังเป็นช่องทางให้กับนายทาสใช้เป็นเป็นข้ออ้างกุดหัวเราได้ต่อไป


การต่อต้าน รณรงค์ทุกที่ทาง เพื่อยุติความรุนแรง จึงเป็นหมุดหมายแห่งการปลดปล่อย เสรีชน ออกจากพัธนาการ เคารพความเท่าเทียมของมนุษย์ และคืนสันติสุขสู่สังคม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s