องค์กรเลี้ยวซ้ายขอเลือกพรรคพลังประชาธิปไตย

ในคู่มือรายชื่อรับเลือกตั้ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีพรรคการเมืองลงสมัครทั้งหมด 53 พรรค มีพรรคที่ส่งบัญชีรายชื่อแบบเต็มๆ จำนวน 3 พรรค ได้เเก่ ชาติพัฒนา ภูมิใจไทย และเพื่อไทย   ในบรรดานโยบายที่พรรคเเต่ละพรรคได้เสนอนโยบายต่อกกต.นั้น
มีพรรคพลังประชาธิปไตย
(หมายเลข 8 ) ซึ่งเพื่อนของเราที่มีประวัติในการต่อสู้เพื่อการรวมตัวกันของคนงานลงสมัครอยู่ด้วยนั้น มีนโยบาย ดังนี้

1. สร้างรัฐสวัสดิการเป็นระบบครบวงจรจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เกิด เเก่ เจ็บ ตาย
2. ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทำสงครามปราบโกงเเบบเข้มข้น
3. จัดสรรทรัพยากรของชาติให้เป็นธรรม ดิน น้ำ ลม ไฟ
4. กระจายอำนาจแบบแท้จริงเพิ่มสัดส่วนงบประมาณท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้ง
5. ปฏิรูปการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน นิรโทษกรรมประชาชน คดีการเมืองในรัฐธรรมนูญ

กล่าวได้ว่ามีพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายรัฐสวัสดิการมีอยู่ 3 พรรค
ซึ่งอีกสองพรรคหนึ่งได้แก่ พรรค ถิ่นกาขาวที่เสนอนโยบาย
แก้ปัญหาความยากจน เปลี่ยนประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการ
และพรรคเพื่อแผ่นดินที่เสนอนโยบายมิติใหม่ พรรคสีขาวเพื่อการเมืองสีขาว สู่รัฐสวัสดิการ เทิดราชบัลลังค์  แต่ทั้ง 3 พรรคก็ไม่มีรูปธรรมว่า รัฐสวัสดิการจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร
เเม้จะมีเป้าหมายสร้างรัฐสวัสดิการตรงกับ
แนวทางขององค์กรเลี้ยวซ้ายที่เสนอต่อสังคมมาโดยตลอด พรรคถิ่นกาขาวและพรรคเพื่อแผ่นดินเ แต่ก็มีนโยบายอื่นที่เป็นอนุรักษ์นิยมสูงอยู่มาก เช่น
เสนอให้ตั้งกระทรวงศาสนา และเสนอการเทิดราชบังลังค์

พรรคพลังประชาธิปไตยเป็นพรรคเดียวที่เสนอเรื่องการนิรโทษกรรมประชาชนในคดีการเมืองโดยเสนอให้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ทุกวันนี้เรามีนักโทษในคดีการเมืองติดคุกอยู่เป็นจำนวนมากและอาจจะติดคุกยาวเป็นเวลาถึงยี่สิบปีหากไม่ได้มีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้แล้ว
พรรคพลังประชาธิปไตยเสนอเรื่องการกระจายอำนาจโดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พลเมืองจะต้องมีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเองในระดับท้องถิ่น ทั้งเรื่องปล่อยนักโทษการเมืองและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นนโยบายส่วนหนึ่งขององค์กรเลี้ยวซ้ายที่พยายามรณรงค์มาตลอด
เมื่อมีพรรคการเมืองที่ลงแข่งขันสมัครรับเลือกตั้งและมีแนวนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์กรเลี้ยวซ้ายก็นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่สิ่งที่เรารณรงค์มาตลอดนั้นได้ปรากฎว่ามีพรรคการ
เมืองที่เสนอนโยบายนี้ในการเลือกตั้งระดับชาติ แม้ว่าอาจจะไม่ชนะการเลือกตั้ง แต่ช่วยในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้

อีกประการหนึ่ง องค์กรเลี้ยวซ้ายไม่เสนอการโหวตโน ในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน เพราะมองว่า การโหวตโนจะนำไปสู่การเป็นแนวร่วมมุมกลับของฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้ง

หากพรรคพลังประชาธิปไตยได้รับการเลือกตั้ง องค์กรเลี้ยวซ้ายจะติดตามการทำงานของพรรคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นโยบายเป็นจริง

 
ประชาธิปไตยจงเจริญ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s