กลับมาดูโครงการจำนำข้าวอีกครั้ง

กลับมาดูโครงการจำนำข้าวอีกครั้ง
การนำภาษีของสังคมมาอุดหนุนโครงการบางอย่าง
เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนโดยเฉพาะคนจน เป็นเรื่องที่ชอบธรรม ยิ่งในสังคมไทยที่มีความเหลื่อมล้ำมากระหว่างคนรวยกับคนจน
ยิ่งสมควรทำมากขึ้นอีก ชาวนาเป็นกลุ่มที่ยากจนกลุ่มแรกๆ
ในสังคมไทยที่ถูกละเลยมาต่อเนื่อง
     โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทย
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาอย่างไม่ต้องสงสัย
ถึงแม้ว่าจะมีคอรัปชั่นในบางขั้นตอนเช่นการนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์
หรือการขายข้าวราคาถูกมากๆ ให้กับนายทุนเอาไปขายต่อในราคาเดิม
    ส่วนคนที่คัดค้านในโครงการนี้
ส่วนมากจะเป็นพวกเสรีนิยมกลไกตลาด เช่น
TDRI ที่มักจะหยิบประเด็นการขาดทุนของโครงการมาแสดงความไม่เห็นด้วย
เพราะมองว่าถึงที่สุดแล้วรัฐบาลอาจจะเป็นหนี้มากขึ้น หรือรัฐบาลอาจจะถังแตกได้
จากการเอาเงินมาอุดหนุนชาวนา
     จุดยืนของประชาธิปัตย์และสุเทพก็ไม่ต่างจาก
TDRI ซึ่งแสดงว่าม็อบสุเทพที่กำลังสร้างภาพจอมปลอมตอนนี้ว่าเป็น
“มิตรชาวนา” ก็เป็นแค่การฉวยโอกาสอย่างหน้าด้าน    
ยิ่งกว่านั้นม็อบประชาธิปัตย์ของสุเทพ
มีส่วนสำคัญในการทำให้รัฐบาลยุบสภาและการเลือกตั้งติดคัด ซึ่งเป็นผลให้ชาวนาไม่ได้รับเงินจากโครงการ
    
การที่กลุ่มชาวนาไม่ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจน
แสดงว่าพวกเขาอ่อนหัดทางการเมือง หรือสนใจแต่เรื่องตนเองแบบ “ประเด็นเดียว”
แต่นั้นไม่ได้แปลว่าเขาไม่เดือดร้อนจริง
อย่างไรก็ตามเขาควรออกมาวิจารณ์การฉวยโอกาสของประชาธิปัตย์ในขณะที่ประท้วงเรียกร้องเงินที่ขาดหายไป
    
พวกเสรีนิยมอย่างประชาธิปัตย์และ
TDRI มักมองว่ารัฐไม่ควรเอาเงินภาษีไปอุดหนุนโครงการต่างๆ
ที่ก่อประโยชน์ให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนจน แต่ถ้าเอาไปอุดหนุนคนรวยหรือกองทัพสามารถทำได้
    
ข้อเสียของโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนี้
มาจากแนวคิดเสรีนิยมกลไกตลาดของรัฐบาลเพื่อไทยแต่แรก ที่ไม่พยายามจะเพิ่มภาษีคนรวย
เพื่อเอามาอุดหนุนโครงการ ด้วยคาดหวังว่าถ้ารัฐบาลเป็นผู้รับซื้อข้าวรายใหญ่
และกักตุนไว้(นำอุปทานออกจากตลาด) จะทำให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้นสุดท้ายการขาดทุนจะไม่มากนัก
และโครงการน่าจะดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่ราคาข้าวไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น
เพราะทั่วโลกมีวิกฤตเศรษฐกิจ และการเร่งระบายข้าวที่อยู่ในโกงดัง
จะยิ่งซ้ำเติมให้ราคาข้าวมีราคาตกต่ำลงไปอีก ซึ่งราคาที่ตกต่ำลงมา
น่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะคนจนที่บริโภคข้าวเป็นหลัก แต่ในอดีตรัฐบาลกลับเลือกไม่ปล่อยข้าวราคาถูกมากๆ
ออกมาขายให้กับประชาชน และนี่แสดงถึงความอับจนของแนวคิดเสรีนิยมกลไกตลาด
ที่นักมาร์คซิสต์วิจารณ์มาตลอด
    
เราจะแก้ปัญหาผู้ผลิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร
เราจะแก้ปัญหาผู้บริโภคให้สามารถซื้อข้าวในราคาถูกได้อย่างไร
วิธีการจัดการบริหารนั้นง่ายมากโดยรัฐรับซื้อข้าวราคาแพงจากชาวนา
และขายข้าวราคาถูกให้ผู้บริโภค
ในส่วนต่างนั้นรัฐก็นำเงินภาษีที่เก็บในอัตราก้าวหน้าจากคนรวยมากๆ
ในอัตราสูงพิเศษมาอุดหนุน หรือไปลดงบประมาณอื่นๆ ที่สิ้นเปลือง เช่นงบประมาณทหาร
และงบพิธีกรรมต่างๆ
    
นอกจากนี้รัฐต้องพยายามลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา
โดยการสนับสนุนองค์กรชาวนาให้ทำการผลิตขนาดใหญ่
อาจจะเป็นในรูปแบบสหกรณ์การผลิตข้าว เพื่อลดต้นทุนเชิงขนาด
โดยรัฐบาลสนับสนุนในด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ พลังงาน
ราคาถูก และอาจจะต้องสนับสนุนให้เกิดโรงสีโดยชาวนา
การสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว เป็นต้น

    
และสุดท้ายการแก้ปัญหาการคอรัปชั่น
โดยมากมักจะเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างโรงสี นายทุนค้าข้าว กับเจ้าหน้าที่รัฐ
วิธีแก้ปัญหาที่ลดการคอรัปชั่นลง ต้องเปิดโอกาสให้การดำเนินโครงการ
มีผู้แทนชาวนาในฐานะผู้ผลิตและผู้แทนผู้บริโภค เขาไปมีส่วนเต็มที่ในการบริหารโครงการภายใต้การร่วมมือกับผู้แทนของอำนาจรัฐส่วนกลาง
ซึ่งจะทำให้การคอรัปชั่นเกิดได้ยากขึ้นมาก
เพราะมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s