ถ้าเราคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางความคิด นายกคนกลางย่อมเป็นคนที่เราชอบนั้นเอง

ถ้าเราคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางความคิด
นายกคนกลางย่อมเป็นคนที่เราชอบนั้นเอง

ในสมัยก่อนเวลามหาอำนาจเจ้าอาณานิคมตะวันตกเขียนแผนที่
เขาจะเขียนให้ประเทศของตนอยู่ตรงกลางโลก ตั้งแต่สมัยที่จีนเป็นมหาอำนาจแต่โบราณ
เขาจะเรียกประเทศจีนว่าราชอาณาจักรกลาง
    
ในยุคนี้ พวกตอแหลต้านประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นฝูงอธิการบดี
เครือข่ายนักวิชาการล้าหลัง พรรคแมลงสาบ หรือ เอ็นจีโอรักทหารเผด็จการ ก็ล้วนแต่ทำตัวไม่ต่างออกไป
คือนำความคิดตนเองมาเป็นศูนย์กลาง
    
ดังนั้นเราคงไม่แปลกใจที่ “นายกคนกลาง” ที่พวกแช่แข็งประเทศไทยเหล่านี้เสนอมา
ล้วนแต่เป็นพวกแช่แข็งสังคมที่พวกนี้ชื่นชมแต่แรก เขาต้องการ “นายกกลางหัวใจ”
ของเขานั้นเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s