TDRI บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับรถไฟยุโรป

ในการผลักดันลัทธิ “เสรีนิยมกลไกตลาด” เพื่อประโยชน์กลุ่มทุนใหญ่ ดร. สุเมธ องกิตติกุล จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ – TDRI) เสนอว่าทางออกเพื่อแก้ปัญหารถไฟไทยควรเป็นไปตามสูตรลัทธิกลไกตลาด โดยการเพิ่มบทบาทให้กับเอกชน และเพิ่มความยุ่งยากในการคิดบัญชี ผ่านการแบ่งรถไฟให้เป็นหลายบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดูแลทางรถไฟด้วย

การแบ่งแยกรถไฟเป็นหลายบริษัทแบบนี้ หรือการแบ่งแยกการแจกจ่ายและผลิตไฟฟ้า หรือการแยกบริษัทสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงระบบโรงพยาบาลด้วย เป็นกลไกในการนำเอกชนเข้ามาเท่านั้น มันลดประสิทธิภาพการบริการประชาชนเพราะไปเพิ่มนักบัญชีและใช้ทรัพยากรในการคิดบัญชีมากขึ้น แทนที่จะเน้นการบริการประชาชน

แน่นอนพวกคลั่งลัทธิกลไกตลาด ก็ต้องการให้พรรคพวกของตนเอง ซึ่งเป็นกลุ่มทุน ได้เข้ามากอบโกยกำไรจากการบริการประชาชน แต่หลักพื้นฐานชี้ให้เห็นว่า การบริการประชาชนบวกกับการแสวงหากำไร แทนที่จะบริการโดยไม่กอบโกยกำไร จะทำให้ค่าบริการแพงขึ้น หรือมีการตัดสภาพการจ้างงาน หรือทั้งสองอย่างพร้อมกัน

พวกคลั่งกลไกตลาดเสรี ไม่เคยสุจริตพอที่จะอธิบายว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2008 เกิดมาจากกลไกตลาดเสรีและการเล่นหุ้นของธนาคารและบริษัทการเงิน และยิ่งกว่านั้นภาครัฐและประชาชนคนจน ต้องถูกบังคับให้รับผิดชอบหนี้สินหมดเลย คือนายทุนใหญ่ผู้กระทำผิดลอยนวลและต้องพึ่งรัฐ

TDRI ยกตัวอย่างระบบรถไฟเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์มาชื่นชม เพราะสองระบบนี้มีการนำเอกชนเข้ามาพอสมควร รถไฟเยอรมันเป็นกึ่งระบบเอกชน ส่วนรถไฟสวิสเซอร์แลนด์แปรรูปไปมากมาย

TDRIไม่กล้าเอ่ยถึงอังกฤษ ที่แปรรูปเป็นเอกชนหมดเลย แล้วบางส่วนรัฐต้องกลับมาเป็นเจ้าของใหม่เพราะมีปัญหาประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และความปลอดภัย

ระบบรถไฟของฝรั่งเศสกับสเปนเป็นระบบที่รัฐยังเป็นเจ้าของและผู้บริหารทั้งหมด

เมื่อเราเปรียบเทียบราคาตั๋วโดยเฉลี่ย ฝรั่งเศสกับสเปน ถูกที่สุด และ อังกฤษ เยอรมัน กับสวิสแลนด์อยู่ในอันดับแพงสุด TDRI คงอยากให้ชาวบ้านในไทยต้องจ่ายค่าตั๋วแพงๆ หรือไม่ก็นั่งรถทัวร์หรือเสี่ยงกับการขับรถเอง ซึ่งนอกจากจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้ว ยังไม่แก้ปัญหาจราจร ความปลอดภัย หรือปัญหาโลกร้อน แต่ TDRI คงพึงพอใจเพราะกลุ่มทุนจะได้ประโยชน์และรัฐบาลจะได้ไม่เก็บภาษีสูงจากคนรวยเพื่อลงทุนพัฒนารถไฟเอง

เมื่อเราเปรียบเทียบความเร็วเฉลี่ยระหว่างเมืองใหญ่ๆ รถไฟฝรั่งเศสกับสเปนจะเร็วที่สุด และรถไฟความเร็วสูง TGV ของฝรั่งเศสยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุ ต่างจากรถไฟเยอรมัน

เมื่อเปรียบเทียบความถี่ของการวิ่งรถไฟ จะพบว่า ฝรั่งเศส สเปน และ อังกฤษ มีการเดินรถไฟถี่ที่สุด

สรุปแล้วรถไฟที่ยังอยู่ในภาครัฐ และได้รับการลงทุนจากรัฐอย่างเพียงพอ จะบริการประชาชนดีที่สุด ปัญหาของรถไฟไทยคือขาดการลงทุนมานาน แต่พอรัฐบาลยิ่งลักษณ์เสนอให้ลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูง พวกสลิ่ม ศาล และนักเศรษฐศาสตร์คลั่งกลไกตลาดก็ออกมาด่า

องค์กรกระแสหลักฝ่ายขวา อย่าง TDRI จะต่อต้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ การใช้งบรัฐหนุนเกษตรกรและราคาข้าว การสร้างรัฐสวัสดิการ และการพัฒนารถไฟผ่านการลงทุนของรัฐ นอกจากนี้พวกนี้ยังอยากให้เรา “ร่วมจ่าย” ค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย แต่ในเรื่องการเพิ่มงบประมาณทหาร และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เขาจะเงียบเฉย

น่าเสียดายที่สื่อทุกประเภท รวมถึงประชาไท และนักวิชาการเกือบทั้งหมด ก้มหัวรับฟังคำแนะนำของ TDRI โดยไม่มีการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ พวกนี้ไม่เข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์มีหลายแนวในโลก แล้วแต่ว่าจะรับใช้ชนชั้นไหน และเศรษฐศาสตร์ไม่เคยเป็นเรื่อง “เทคนิค” ของผู้ที่อ้างว่า “เชี่ยวชาญ” เพราะมันเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ