ขั้นตอนล่าสุดในการจัดระบบประชาธิปไตยปลอม

ทุกวันที่ผ่านไปหลังรัฐประหาร 22 พ.ค. เราเห็นขั้นตอนต่างๆ ของเผด็จการทหาร และพวกประจบสอพลอ เพื่อออกแบบระบบประชาธิปไตยจอมปลอมภายใต้ตีนทหาร ซึ่งคล้ายๆ กับรูปแบบพม่า คือให้มีรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง แต่ไม่มีเสรีภาพจริงและประชาชนถูกจำกัดสิทธิในการเลือกรัฐบาล โดยที่รัฐบาลไหนที่ขึ้นมาก็ต้องถูกควบบคุมโดยคนที่ไม่เคยมาจากการเลือกตั้ง

1. กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าด้วยกัน เราทราบดีว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปัจจุบัน ไม่มีผลงานอะไรในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน แต่พวกเผด็จการต้องการหลักประกันว่าในอนาคตองค์กรแบบนี้จะไม่มีวันอยู่ภายใต้คณะทำงานที่เน้นสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง

2. การจัดการเลือกตั้ง กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอยุบคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงอื่นๆ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานละ 1 คน สรุปแล้วให้พวกที่ถูกแต่งตั้งโดยทหารคุมการเลือกตั้งในอนาคต

3. กฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล-มั่นคงไซเบอร์” เพื่อเพิ่มอำนาจดักฟังและปราบปรามผู้คิดต่าง

4. การถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการทำลายพรรคการเมืองของทักษิณ

ในอนาคตเราจะเห็นมาตรการอื่นๆ คายออกมาจากปากหมาของเผด็จการ

Advertisements