กฏหมาย 112 ไร้ความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง เราต้องรณรงค์ให้ยกเลิก

ใจ อึ๊งภากรณ์

กฏหมาย 112 เป็นกฏหมายที่ทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยสิ้นเชิง และสังคมใดที่เราไม่สามารถพูดอะไรบางอย่างได้เกี่ยวกับการเมือง หรือบุคคลสาธารณะ ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตย

ยิ่งกว่านั้นสังคมใดที่ฆาตกรมือเปื้อนเลือดอย่างประยุทธ์ ทำรัฐประหารตั้งตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเถื่อน แล้วลอยนวล เหมือนฆาตกรรัฐไทยอื่นๆ แล้วมาจำคุกคนที่เห็นต่างแต่ไม่เคยใช้ความรุนแรงนั้น ต้องถือว่าเป็นสังคมทรามที่ขาดความยุติธรรมพื้นฐาน

กฏหมาย 112 มันแก้ไขไม่ได้ มันต้องถูกยกเลิก

การแก้กฏหมาย 112 ให้สำนักงานหนึ่งเป็นผู้ฟ้องแต่ฝ่ายเดียว ควบคู่กับการลดโทษ ไม่สามารถแก้ปัญหาว่า 112 เป็นกฏหมายที่ปิดปากประชาชน ใช้กระบวนการลับในศาล และทำให้การพูดความจริงเป็นสิ่งที่ผิดได้ ตรงนี้จะเห็นว่า 112 ต่างจากกฏหมายหมิ่นประมาทธรรมดา

ข้อเสนอของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ให้แค่แก้ไขมาตรา 112 จะไม่แก้ปัญหา ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกไม่มีกฏหมายนี้

ประเด็นคือทำไมต้องมีกฏหมายเพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์จอมปลอมของนายภูมิพล? ถ้าเขามีผลงานที่น่ายกย่องจริงก็คงไม่ต้องมีกฏหมายแบบนี้เลย

คำถามที่คนไทยควรมีสิทธิ์ถามในยุคนี้คือ

  1. เมื่อทหารทำรัฐประหาร หรือฆ่าประชาชนผู้รักประชาธิปไตย โดยอ้างว่าทำเพื่อปกป้องกษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทำไมประมุขไม่ออกมาวิจารณ์ทหารและปกป้องรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย? มันเป็นคำถามเรื่องบทบาทหน้าที่ของประมุข มันเป็นคำถามที่มีความชอบธรรม และเป็นคำถามที่เรายังไม่ได้รับคำตอบในประเทศไทย สาเหตุสำคัญคือกษัตริย์ถูกทหารใช้เป็นเครื่องมือ กษัตริย์ภูมิพลไม่มีอำนาจเหนือทหาร ทหารต่างหากที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ และใช้กษัตริย์เพื่อทำลายประชาธิปไตย ดังนั้นระบบที่อ้างกันว่าเป็น “ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุข” เป็นเพียงเผด็จการอำมาตย์ที่แอบอ้างกษัตริย์ผู้ไร้อุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง
  2. เวลาประมุขเสนอลัทธิเศรษฐกิจพอเพียง มันเป็นข้อเสนอให้แช่แข็งความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนในสังคมใช่ไหม? และเป็นข้อเสนอจากบุคคลคนหนึ่งที่รวยที่สุดในประเทศใช่ไหม? คำถามแบบนี้ถูกตั้งขึ้นกับนักการเมืองเศรษฐีฝ่ายขวาในตะวันตกทุกวัน เมื่อเขาเสนอแนวเสรีนิยมกลไกตลาด มันเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นคำถามที่มีความชอบธรรมเช่นกัน แต่ถ้าถามในไทยก็จะโดน 112 ดังนั้นจะเห็นว่าระบบกษัตริย์และกฏหมาย 112 มีไว้แช่แข็งความเหลื่อมล้ำด้วย
  3. ทำไมเราต้องใช้ราชาศัพท์กับประมุขและทุกคนในครอบครัว? และทำไมต้องปิดการจราจรให้กับเขาเมื่อเขาเดินทาง? โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่รถพยาบาลฉุกเฉินไม่เคยได้รับ “อภิสิทธิ์พิเศษ” แบบนี้ เราควรถามคำถามนี้ถ้าอยากสร้างวัฒนธรรมพลเมืองประชาธิปไตย แต่ถ้าถามแค่นี้ก็จะติดคุกในไทย

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ หนึ่งในพวกประจบสอพลอเลียทหาร และหนึ่งในพวกปฏิกูลประเทศไทย อ้างโกหกว่าจะทำให้คนไทยเป็นพลเมืองแทนราษฎร แต่สิ่งเหล่านั้นไม่มีวันเกิดได้ถ้าไม่ยกเลิกกฏหมาย 112 และทำลายเผด็จการทหาร

และถ้าเราจะเพิ่มเสรีภาพความเท่าเทียมในไทย เพื่อให้ประชาชนเป็นพลเมืองเต็มรูปแบบ คือไม่มีใครอยู่เหนือเรา ก็ต้องยกเลิกระบบกษัตริย์ไปด้วย