ปีใหม่นี้อย่าลืมเพื่อนนักโทษการเมืองในคุกไทย

เราทุกคนไม่มีวันเป็นเสรีชนตราบใดที่ยังมีนักโทษการเมืองและกฏหมาย 112