ปฏิรูปหรือปฏิวัติ

นักมาร์คซิสต์อย่าง โรซา ลัคแซมเบอร์ค เคยเสนอว่า “นักปฏิวัติเป็นผู้ปฏิรูปที่ดีที่สุด” เพราะเราไม่ได้หวงระบบที่พบในปัจจุบัน และเราเป็นคนที่ใฝ่ฝันถึงสังคมใหม่ ตัวอย่างที่ดีในไทยปัจจุบัน คือคนที่บอกเราเสมอว่า ข้อเสนอปฏิรูปที่ “ไปไกลเกินไป” เช่นการเสนอให้ยกเลิก 112 หรือการเสนอให้ประชาชนธรรมดาร่วมบริหารองค์กรสาธารณะ จะ”ทำไม่ได้” หรือถ้าทำก็จะเกิดรัฐประหาร ดังนั้นพวกที่อยากปฏิรูปในไทยที่ไม่ใช่นักปฏิวัติ จะไม่กล้าเสนออะไรที่มีสาระเท่าไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s